Klachtenprocedure

Winnaars Haken Nooit Af

Wij streven naar een zo groot mogelijke tevredenheid, maar mocht u niet tevreden zijn over de geleverde diensten dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Wij willen uw ontevredenheid uiteraard zo goed mogelijk oplossen. Daarnaast geeft uw feedback ons de kans om onze werkwijze te optimaliseren.

Stap 1: Ontevredenheid kenbaar maken
Mocht u ontevreden zijn over onze diensten of over één van onze medewerkers, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk bij ons kenbaar maken. U kunt uw ongenoegen uitspreken bij onze medewerkers en wellicht dat onze medewerkers duidelijkheid kunnen verschaffen. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen per mail of per post. Vermeldt in dat geval de volgende zaken:

  • Naam en woonplaats
  • Contactgegevens: Mailadres en telefoonnummer
  • Datum van ontstaan van de klacht
  • Uitgebreide omschrijving van de klacht

Per e-mail

Mailadres:        info@winnaarshakennooitaf.nl
Onderwerp:      Klacht

Per post

Postadres:        Molenhoefstraat 17, 5071 RL Udenhout
T.a.v.:                Winnaars Haken Nooit Af

Stap 2: Klacht wordt in behandeling genomen
Klachten die schriftelijk worden ingediend worden door ons schriftelijk bevestigd en intern geregistreerd. Klachten kunnen alleen in behandeling genomen worden indien de klacht niet langer dan een jaar geleden is ontstaan.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 werkdagen te behandelen. Uw klacht wordt intern bekeken en besproken met eventuele betrokkenen. Wij nodigen u uit voor een gesprek of wij nemen contact met u op om het een en ander toe te lichten.

Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht, dient u een gemotiveerde reactie van ons te hebben ontvangen. Wij mogen de behandeling van uw klacht één keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u daar akkoord mee gaat.

Stap 3: Klacht afhandelen
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en om uw onvrede op te lossen. Afhankelijk van de situatie en de klacht zoeken we samen naar een passende oplossing en wordt uw klacht in overleg met u afgehandeld. Dit wordt ook gedocumenteerd.

Als de klacht voor beide partijen niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dan wordt u doorverwezen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.

Stap 4: Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg
Wij verwijzen u door naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg. Zij bieden u gratis informatie, advies en/of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kunnen zij helpen met het indienen van de klacht.

Website voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

 

Stap 5: Geschillencommissie Zorg Algemeen
Wanneer u na bovengenoemde stappen nog niet tevreden bent, dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig en zorgt ervoor dat klachten behandeld worden. Dit doen zij door standpunten van beide partijen te verzamelen. U kunt een klacht indienen en u onderbouwt dit middels een vragenformulier en eventuele aanvullende documenten. Vervolgens wordt er een zitting gepland waar beide partijen bij aanwezig mogen zijn. Hier wordt u tijdig voor uitgenodigd.

Komen wij er als beide partijen er samen uit en kunnen we samen tot een onderlinge oplossing komen, dan is een uitspraak niet nodig en dan stopt de behandeling van de klacht.

Komen wij er als beide partijen samen niet uit, dan doet een onafhankelijke en onpartijdige Commissie een uitspraak over de klacht. Deze uitspraak is bindend.

Website voor meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/