Woon- en behandelgroep


Winnaars Haken Nooit Af is een unieke kleinschalige woon- en behandelgroep voor jeugdigen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar oud.


Voor wie is de woon- en behandelgroep?

Wie in aanmerking komt voor deze woon- en behandel groep zijn jeugdigen die te maken hebben met ernstige problematieken, kinderen die tussen wal en schip belanden, kinderen die niet gezien worden maar eigenlijk voor iedereen die onze hulp nodig heeft. Vaak hebben onze jeugdigen al meerdere woonplekken gehad waar zij niet langer kunnen verblijven. Dit omdat de situatie het niet toelaat of doordat hun problematiek te ingewikkeld is waardoor zij uitbehandeld worden verklaard. 

Bij Winnaars Haken Nooit Af  is uit veiligheidsoverwegingen geen plaats voor jeugdigen met één of meer van de volgende kenmerken: zware verslavingsproblematiek (drugs en/of alcohol), intelligentie lager dan LVB (TIQ <85 of >120 is bespreekbaar, ook bij een sterk disharmonisch profiel), visuele -, auditieve- of fysieke handicap als het in die mate is dat we daarin niet de juiste zorg kunnen bieden binnen ons pand of er specifieke medische zorg benodigd is. Tevens als jeugdigen zo’n negatieve invloed op de overige groepsleden hebben dat het welzijn van de andere jeugdigen in het gedrang komt.

Zeker bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressief gedrag is een hoog risico en is het ‘nee tenzij’. Er moet dan, met de gedragswetenschapper, extra onderzocht worden of de matching voor de jeugdige, overige jeugdigen én groepsleiding passend is, of gemaakt zou kunnen worden.

DSM-classificaties (in de volksmond ‘diagnoses’) zijn géén contra-indicatie, tenzij het gevaar oplevert voor de jongere zelf, de andere jeugdigen of begeleiders en behandelaren.


Visie en doel


De jeugdigen komen binnen met een rugzak vol bagage en het is ons streven om die bagage zo veel mogelijk te verminderen.
Het doel is om iedere jeugdige een nieuwe start te geven met liefde, vertrouwen, veiligheid en toekomstperspectief. Wij bieden jeugdigen de ruimte om zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden eigen te maken terwijl wij daarnaast gebruik blijven maken van de reeds aanwezige vaardigheden.
Jeugdigen kunnen tot hun achttiende bij ons verblijven. Wij streven ernaar dat de jeugdige binnen 3 jaar dusdanige stappen heeft gemaakt dat hij of zij weer naar huis kan of kan worden doorgeplaatst naar een passende vervolgplek.


Begeleiding op maat


Winnaars Haken Nooit Af staat voor maatwerk, waardoor er echt passende zorg en behandeling kan worden geboden.
Door onze unieke behandelwijze worden ernstige gedragsproblemen en trauma’s aangepakt middels een op maat gemaakt behandelplan. Daarbij zullen diverse specialisten betrokken zijn zoals: een psychiater, psycholoog, trauma behandelaar, gedragswetenschapper en regiebehandelaars.

Ouderprogramma

Winnaars Haken Nooit Af kijkt verder en zal ook de ouders van de jeugdigen betrekken en ondersteunen. Hiervoor hebben wij een speciaal ouderprogramma opgesteld. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling en ondersteund in de omgang met hun kind.

 

Woon- en behandelgroep bij jou in de buurt

Wil je meer weten over de woon- en behandelgroep van Winnaars Haken Nooit Af? Wil je weten of er binnen Winnaars Haken Nooit Af plek is voor jou of jouw kind? Of heb je een vraag? Wij helpen je graag op weg. Je kan ons op verschillende manieren bereiken.
Per telefoon, e-mail of via sociale media.

 

Voor vragen en informatie zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.