ONS TEAM

Binnen Winnaars Haken Nooit Af werken wij met verschillende deskundigen.
Hieronder kunt u vinden welke deskundigen aangesloten zijn en in welke problematieken en/of stoornissen wij gespecialiseerd zijn.

DESKUNDIGEN BINNEN ONS TEAM

Binnen Winnaars Haken Nooit Af werken wij met verschillende deskundigen waaronder:

- Jeugdzorgwerkers
- Ervaringsdeskundigen
- Gedragswetenschappers
- Gedragswetenschapper A

Ook werken wij samen met:

- Psychologen
- Psychiaters

VORMEN VAN THERAPIE

De mogelijkheden voor therapie binnen Winnaars Haken Nooit Af zijn breed en zal altijd maatwerk zijn. 
Wij bieden onderandere:

- EMDR
- Cognitieve gedragstherapie
- Een op een behandeling
- Groepsbehandeling
- Ouderbegeleiding
- Trajectbegeleiding
- Holistische therapie
- Systeemtherapie
- Bokstherapie


*Onze behandelaars maken altijd samen met de gedragswetenschappers behandelinhoudelijke beslissingen.

GEDRAGSPROBLEMEN

Gedragsproblemen

We spreken van gedragsproblemen als:

 • een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt
 • het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden
 • het gedrag minstens enkele maanden duurt.  

Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel kinderen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige kinderen komen juist kenmerken voor van overgevoeligheid, ondergevoeligheid of het ontbreken van enige emotie. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien.

ANDERE PROBLEMEN OF STOORNISSEN

Andere problemen of stoornissen waar wij ook in gespecialiseerd zijn:

 • impulsief gedrag
 • druk of hyperactief gedrag
 • aandachtsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid
 • traumaverwerking
 • autisme spectrumstoornis 
 • eetstoornissen
 • automutilatie 
 • depressie
 • agressie
 • verslaving