Winnaars Haken Nooit Af blijft doorgaan met de 1:1 begeleiding voor zowel jeugdigen binnen onze woon- en behandelgroep als de jeugdigen daarbuiten die deze vorm van hulp kunnen gebruiken.
Alle informatie over de 1:1 begeleiding vindt u hieronder.

 

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

1:1 BEGELEIDING

Winnaars Haken Nooit Af blijft jeugdigen 1:1 sessies aanbieden.
De aanpak zal per jeugdige verschillen omdat Winnaars Haken Nooit Af maatwerk levert maar kan bestaan uit bijvoorbeeld:

- Confrontatie met eigen gedrag
- Spiegel therapie
- Confronteren met gedrag en situaties door gebruik van muziek
- Jeugdigen laten inzien wat de gevolgen zullen zijn van hun gedrag
- Sportieve activiteiten zoals boksinterventies
- Betrekken van ouders bij het proces

MOGELIJKHEDEN IN GROEPSVERBAND

Dit alles kan ook in groepsverband aangeboden worden. De groepssessies zullen dan bestaan uit het confronteren met eigen gedrag ten overstaan van een groep.
Hierbij kan de reactie van anderen ook helpen in het proces. Het delen van levensverhalen in een veilige omgeving is ook een essentieel onderdeel van het proces.
Het helpen van, en steun vinden bij elkaar zal in een groepsproces uitermate belangrijk zijn.

De ervaring is er dat jeugdigen door middel van deze vorm van therapie inzicht krijgen in hun eigen gedrag en
wat dit betekent voor henzelf en voor de omgeving waarin zij leven.

BEWEZEN WERKENDE METHODE

Door de door mij aangeboden therapie toe te passen blijkt in de praktijk dat er vaak onderliggende problematiek aan de oppervlakte komt te liggen die eerder nog niet aan het licht is gekomen. Door vervolgens deze problematiek aan te pakken krijgen jeugdigen meer inzicht in hun eigen gedrag en zal ook het gedrag op school, naar anderen en in hun thuissituatie positief veranderen.

Ik ben hier al langere tijd mee bezig omdat het mij aan het hart gaat dat er steeds meer jeugdigen rondlopen met dergelijke problematieken. Ik weet dat ik door middel van mijn methode toe te passen hier iets in kan betekenen en wil dat graag op deze manier vormgeven.
Ik heb een breed netwerk aan ervaringsdeskundigen die mij kunnen bijstaan bij specifieke problematieken zoals: eetstoornissen, automutilatie, depressie en verslaving etc.

Hierdoor ben ik er zeker van dat ik een breed scala aan problematieken kan voorzien van hulp. Zo kan ik ook de methode aanbieden die zij nodig hebben én verdienen.